Współpraca

Stowarzyszenie BELLSONIC zrzesza specjalistów z rożnych branż : architektów, prawników, lekarzy, naukowców, fizyków-akustyków, projektantów, inżynierów dźwięku, specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

W zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie: inteligentnych technik dźwiękowych, higieny słuchu i walki z hałasem wnętrzowym, Stowarzyszenie BELLSONIC współpracuje z instytucjami wymienionymi poniżej:

  • Towarzystwo Higieny Akustycznej (Polska)
  • Kalejdoskop Budowlany
  • Hacousto BV. (Holandia)
  • Sabine Inc. (USA)
  • Ecophon (Polska)
  • Redakcja pisma "Zawód Architekt"
  • Heraklith (Polska)
  • Rockfon (Polska)


Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl