Technologie

Walczymy z "hałasem pogłosowym" po to, aby zapewnić osobom przebywającym w obiektach publicznych komfort przebywania, możliwość klarownego odbioru audycji i komunikatów przetwarzanych przez głośniki, zapewniając jednocześnie ochronę przed hałasem.

W tym dziale prezentować będziemy inteligentne techniki dźwiękowe, urządzenia i technologie przemysłowe przeznaczone dla ochrony przed hałasem lub ochrony przed skutkami działania nadmiernego hałasu.

Będziemy starać się pokazywać sposoby rozwiązywania problemów z wnętrzowym hałasem już istniejącym (hale sportowe, baseny i akwaparki, dworce kolejowe i lotnicze, hale przemysłowe) Wskażemy również jak przewidzieć i zabezpieczyć obiekt projektowany przed generowaniem niekorzystnego hałasu pogłosowego.

Technologia precyzyjnej eliminacji sprzężen elektroakustycznych
Pomocnik słuchania
Aktywna Kolumna Line Array ze sterowaną wiązką dźwięku
Focus Point - Głośniki Soczewkujące
Pochłaniacz hałasu - cicha trąbka
Hear Safe - inteligentny sposób na głośne granie - bez ogluszania
Audio Lock - przenośny kontroler hałasu
Audio Block - przenośny ogranicznik głośności
Zatrzaskowa Pułapka Dźwiękowa
Trójkąt dźwiękowy
Messenger XL - kolumna o sterowanej cyfrowo kierunkowej wiązce dźwięku
SMART VOX I - inteligentna kolumna emitująca liniową wiązkę dźwięku
WKRÓTCE
Najefektywniejszy sposób eliminacji hałasu pogłosowego w hali sportowej
DOMINA - wielotorowy kontroler hałasu i poziomu SPL

Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl