Informacje ze świata

Nowa Dyrektywa Budowlana UE 305/2011 o HAŁASIE Nowa Dyrektywa Budowlana UE 305/2011 zaczęła obowiązywać, bezpośrednio i we wszystkich krajach unijnych, od lipca 2013 roku. Załącznik tej ustawy PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, w punkcie 5 "Ochrona przed hałasem" mówi, że "Obiekty budowlane musza być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrodzenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach".

Inaczej niż normy, które odnoszą się do wybranego rodzaju hałasu (np. środowiskowego) to rozporządzenie świadomie nie określa rodzaju hałasu. Tak więc, w zakresie "hałasu odbieranego" we wnętrzach mieści się także "HAŁAS POGŁOSOWY"!

Ostrzeżenia dla dźwiękowców ! W ostatnich latach kilka zespołów rockowych, szefów dyskotek oraz środowisko organizatorów imprez i inżynierów dźwięku mocno upowszechniło informację o procesach sądowych wytoczonych przeciw nim przez publiczność, z tytułu narażenia na utratę słyszenia w wyniku aplikowania im zbyt duzej dawki decybeli. Sumy odszkodowań urastały do pokaźnych rozmiarów. Sprawa zabezpieczenia słuchu zawsze powinna być poważne traktowana przez każdego kto jest odpowiedzialny za szkolenie, wykonywanie instalacji lub używanie systemu nagłośnieniowego. Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej przez właścicieli lokali z aparatura nagłośnieniowa i właścicieli samej aparatury jest wynikiem braku zrozumienia potencjalnego ryzyka pochodzącego od dźwięku, na jakie narażani są klienci barów i dyskotek, obsługa koncertu i publiczność. Dlatego BELLSONIC wysyła ostrzeżenia pt. "ZDROWE SŁUCHANIE a SPRAWA SĄDOWA - w przemyśle PRO-AUDIO" do audio-profesjonalistów oraz użytkowników i właścicieli aparatury nagłośnieniowej, wskazując jednocześnie na rozwiązania, które mogą zabezpieczyć ich przed ponoszeniem takiej odpowiedzialności.

Zaangażowanie w Audio Test W ostatnim czasie dwie organizacje sponsorowały program "Sound Partners" przygotowany przez Instytut ochrony Słuchu (HEI), mający na celu umożliwienie sprawdzenia stanu słuchu wśród audio profesjonalistów w Los Angeles. Korporacja Sennheiser podarowała dwie pary zamkniętych słuchawek dynamicznych HAD 200 przeznaczonych do pomiarów audiometrycznych. Fundacja Western Lion's Ear natomiast, przekazała fundusze na zakup 2-kanałowych audiometrów, które mierzą próg słyszenia w zakresie do 16kHz. Klinika House Ear Clinic użyła tego wyposażenia do przeprowadzenia badania progu słyszenia jako część pilotażowych badań naukowych w celu porównania wyników z danymi posiadanymi przez Klinikę i wykorzystania ich do określenia własnych norm oraz ulepszenia metod badawczych. Kilku audiologistyków przeprowadziło diagnostyczną próbę zwaną "otoacoustic emissions". Zdrowy "ślimak" uszny nie tylko przyjmuje energię, ale też emituje jej małą część. Gdy część ogniw czuciowych w "ślimaku" zostanie uszkodzona, taki "ślimak" będzie emitować mniejszą energię w różnych częstotliwościach. Próba ta miała na celu uzyskanie informacji o stanie zdrowia małżowiny. Typowo, utrata ogniw czuciowych w małżowinie będzie widziana jako częściowa utrata subiektywnego postrzegania progów słyszenia czystych tonów. Często bywa, że jest to sygnał ostrzegający o potrzebie ponownego oszacowania bezpiecznych dziennych dawek hałasu.

Raport Instytutu HOUSE EAR - Podsumowanie programu "Sound Partner"TM dotyczące Monitorowania Słuchu Greg Avery, specjalista od Zawodowej Ochrony Zdrowia, wystąpił ze swoim programem badana słuchu na corocznej wystawie zorganizowanej przez amerykańskie Stowarzyszenie Kontraktorów Dźwiękowych NSCA EXPO 2000 w Las Vegas. Badał słuch 365 osobom przez 4 dni. Każdemu uczestnikowi badania dał kopię jego audiogramu słyszalności. Każdy z 84 uczestników tego programu został zbadany także w roku poprzednim. Tak wiec, na podstawie audiogramu, który zawierał zarówno wyniki z 2000 jak i 1999 roku, każdy z nich mógł śledzić zmiany w poziomie słyszenia jakie zaszły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. U 23% uczestników tegorocznego badania można było dostrzec pewien stopień utraty słyszalności w pobliżu częstotliwości 3kHz, 4kHz oraz 6kHz. Powodem charakterystycznych "wklęśnięć" w audiogramie jest narażanie słuchu na nadmierny hałas.Każdy z 84 uczestników tego programu został zbadany także w roku poprzednim. W porównaniu z wynikiem 23%, jaki wystąpił u badanych z 2000 roku, stopień utraty słyszalności był wyższy w latach 1998 - 1999 i wynosił 31, 32%. Wszystkie badane przypadki, stare kartoteki oraz audiogramy są archiwizowane w poufnej bazie, która jest dostępna tylko dla programu Sound PartnerTM realizowanego przez Instytut HOUSE EAR.

Walczymy z "hałasem pogłosowym" po to, aby zapewnić osobom przebywającym w obiektach publicznych komfort przebywania, możliwość klarownego odbioru audycji i komunikatów przetwarzanych przez głośniki, zapewniając jednocześnie ochronę przed hałasem.

Hałas pogłosowy jako element wpływający na pogorszenie warunków akustycznych wymieniony jest w Dokumencie Interpretacyjnym do Dyrektywy 89/106 EEC dotyczący wyrobów budowlanych i (patrz Wymagania Podstawowe nr 5 "Ochrona przed hałasem")

W tym dziale przedstawiać będziemy normy (socjalne, dla gości hotelowych, uczestników imprez sportowych i koncertów muzyki pop), wytyczne dla projektantów i architektów oraz akty prawne, które w dotyczą ochrony przed hałasem.

Wskazywać będziemy również na właściwe techniki dźwiękowe i technologie przemysłowe, służące do ograniczenia hałasu i wpływu hałasu na organizm człowieka.

Dodatkowo, w dziale "Technologie" prezentować będziemy inteligentne techniki dźwiękowe i technologie przemysłowe przeznaczone dla ochrony przed hałasem lub ochrony przed jego skutkami.

Informacje o nowościach, problemach w tej dziedzinie i pomysłach na ich rozwiązanie, prosimy kierować do Forum Dyskusyjnego.


Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl