Publikacje

Stowarzyszenie BELLSONIC oferuje dostep do publikacji i reportaży własnych oraz obcych. Zapraszamy do publikacji.
Publikacje
Dlaczego budujemy niebezpieczne hale sportowe?
Autor: Bogdan Leszko


Potrzeby społeczne i rozwój nowoczesnej technologii budowlanej sprzyjają budowaniu hal sportowych i basenów. Rachunek ekonomiczny wykazuje, że bardziej opłaca się budować obiekty duże i bardzo duże, o wielorakim zastosowaniu. Nie tylko sportowym, ale też widowiskowym, a niekiedy nawet jako sale kongresowe. Mniejsze obiekty pełnią rolę szkolnych sal gimnastycznych i gminnych sal widowiskowych. W każdym przypadku mamy do czynienia z dużą kubaturą przestrzeni zamkniętej ścianami i dachem.
Lekkomyślne projektowanie coraz większych kubatur wiąże się jednak z dużym ryzykiem spowodowania w nich niewidzialnych zagrożeń w postaci potężnego i niekontrolowanego hałasu, który powoduje narażenie higieny słuchu użytkowników i całkowitą utratę zdolności zrozumienia słów komunikatów.
Zawód: Architekt 01 2008


otwórz plik
Budowanie bezpiecznych hal sportowych
Autor: Bogdan Leszko


Przemyślane projektowanie hal sportowych uwzględnia zarówno potrzeby komunikacji, jak i bezpieczeństwo użytkowników, w tym ochronę przed hałasem. Budowanie dużych kubatur rodzi niebezpieczeństwo powstania niekontrolowanego hałasu zagrażającego zdrowiu ludzi. O tym pisaliśmy w Z:A_01_2008. Tym razem skupimy się na rozwiązaniach wprowadzanych na etapie projektowym – które będą ograniczały hałas pogłosowy – oraz na sposobach dodatkowego wytłumienia wnętrz i poprawy akustyki w budynkach już istniejących.
Nowoczesna technika audio-wideo oraz oczekiwania publiczności stawiają halom sportowym wysokie wymagania. Im większe obiekty, tym większe jest niebezpieczeństwo powstania potężnego, niekontrolowanego hałasu będącego efektem interakcji dźwięku z niekorzystnym wpływem zamkniętej przestrzeni architektonicznej. Większość problemów związanych z hałasem pogłosowym, utratą zrozumiałości mowy i zagrożeniem wywołanym hałasem można rozwiązać na etapie projektowania architektonicznego.
Zawód: Architekt 02 2008


otwórz plik
Dźwięk Inteligentny - TORWAR - dla EiS Niebezpieczne hale sportowe
Autor: Bogdan Leszko
Projektowanie wielko-kubaturowych obiektów sportowych wiąże się z dużym ryzykiem spowodowania niewidzialnych zagrożeń dla ich użytkowników, które ujawniają się dopiero po całkowitym wykończeniu wnętrza, a każda próba naprawy oznacza z reguły poważny wysiłek finansowy inwestora.
(Kalejdoskop Budowlany 2001/2002)

otwórz plik
Alarm Głosowy - systemy alarmowe Pozwolić usłyszeć
Autor: Russel Gentner
Tłum: Tadeusz Krzemiński
Czy kiedykolwiek, uczestnicząc w imprezie zorganizowanej na stadionie bądź sali, nie wynieśliście Państwo jedynie uczucia rozczarowania spowodowanego tym, że niczego nie dało się zrozumieć? Odpowiedzialność za jakość dźwięku spoczywa na firmach projektujących i instalujących systemy nagłaśniania zapewniające widzom pełne uczestnictwo w impre-zie bez względu na to, gdzie siedzą. Nawet najdoskonalsze nagłośnienie w zdecydowanej większości przypadków nie zadowoli wszystkich widzów. Dla wielu bowiem poprawne słyszenie jest po prostu niemożliwe.
otwórz plik
Dźwięk Inteligentny - TORWAR - dla EiS System nagłośnieniowy hali Torwar
Autor: Bogdan Leszko
...Zainstalowano klimatyzację i zmieniono akustykę wnętrza. Kiedyś muzycy i publiczność narzekali, że na Torwarze nie sposób nic usłyszeć. Dziś to jest jedna z najlepszych akustycznie hal w stolicy...
(Rzeczpospolita Nr 295/18.12.99)

otwórz plik
dlaczego_koscioły_kupują_3_razy.pdf Dlaczego kościoły kupują 3 razy - system nagłosnieniowy
"Chcę sprzedać temu kościołowi ostatni system dźwiękowy" - mówią co lepsi kontraktorzy dźwiękowi utrzymując przy tym takie wytłumaczenie: ... to dziwne, ale większość koćciołów tak bardzo boi się kupować system nagłośnieniowy, że robią to 3-4 razy, zanim otrzymają to, co będzie pracowało na tyle dobrze by zaspokoić ich potrzeby !

otwórz plik
jak słychać w kościele Jak słychać w Kościele
Współczesne wymagania obiektów sakralnych w zakresie przetwarzania i transmitowania dźwięku są różnorodne i obejmują bardzo szeroki zakres.
Dotyczą aplikacji służących nie tylko do emisji kazań kapłanów, czy odtwarzania nagrań i mowy ale też do przetwarzania dźwięków instrumentów muzycznych grających na żywo. Zamiarem tego artykułu jest zapoznanie czytelnika z aplikacjami dotyczącymi głośników i sposobami ich użytkowania dla uzyskania właściwego odsłuchu mowy i muzyki w obiektach sakralnych.

otwórz plik
akustyka_naglosnienie_kosciolow.pdf Akustyka i nagłośnienie kościołów
Częste spotkania z pełnią obrazu akustycznego, jaki oferuje "żywy dźwięk" widowisk estradowych i teatralnych, powodują narastanie w społeczeństwie pewnego rodzaju głodu wrażeń wywoływanym przez media rozrywkowe. Skutkiem tego jest fakt, że coraz więcej kościołów projektowanych jest z myślą o o instalacji i jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

otwórz plik
PA System  w Hipermarkecie System rozgłoszeniowy dla supermarketu
Autor: Bogdan Leszko
Inwestorom i zarządzającym obiektami hipermarketami autor artykułu pragnie przybliżyć jeden z najbardziej skomplikowanych i jednocześnie najmniej znanych systemów teletechnicznych, w jaki wyposażone są obiekty wielkopowierzchniowe, a mianowicie: system rozgłoszeniowy (ang. Public Address System - w skrócie PA System)
(Supermarket Polska)
otwórz plik

Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl