Literatura

Stowarzyszeni BELLSONIC oferuje filmy i prezentacje multimedialną oraz literaturę szkoleniową, zarówno własną jak też swoich pełnoprawnych członków.

Literatura szkoleniowa (broszury)

BIBLIA DŹWIĘKOWCA
Polska wersja "P.A. Bible", podręcznika opartego na doświadczeniach firmy Electro-Voice. Unikalna na polskim rynku broszura, złożona z niezależnych zeszytów, gdzie każdy z nich zawiera tematycznie jeden z rozdziałów. Stanowi kompendium wiedzy, w postaci skondensowanej, na temat kompletacji sprzętu i techniki nagłośnienia estradowego. "Biblia dźwiękowca", chociaż przedstawia poważne zagadnienia, napisana jest tzw. "ludzkim językiem", dlatego przeznaczona jest dla szerokiej rzeszy dźwiękowców, projektantów, muzyków, użytkowników sprzętu nagłośnieniowego, inwestorów i sympatyków professional audio.
SOUNDSPHERE® - głośniki sferyczne
Podręcznik praktycznego projektowania nagłośnienia obiektów z wykorzystaniem głośników SOUNDSPHERE. Przeznaczony jest szczególnie dla projektantów, kontraktorów dźwiękowych i inwestorów. Opracowany został na podstawie wytycznych konstruktorów głośników sferycznych i materiałów producenta oraz doświadczeń praktycznych. W dostępny sposób przedstawia wyjątkowe zalety i sposób łatwego rozwiązywania problemów nagłośnienia i zapewnienia właściwej zrozumiałości mowy w obiektach, o dużej kubaturze takich jak: hale sportowe, baseny, hale wstawiennicze, lodowiska, duże centra kongresowe, kościoły itp., przy wykorzystaniu unikalnych głośników sferycznych SOUNDSPHERE. W zestawie, znajduje się też praktyczny "suwak logarytmiczny" do natychmiastowego określania ilości głośników, poziomu SPL, mocy wzmacniaczy, stopnia zrozumiałości mowy dla projektowanego nagłośnienia, bez konieczności żmudnych wyliczeń i dokładnej znajomości techniki dźwiękowej.
NAGŁOŚNIENIE STADIONÓW® i innych obiektów sportowych
Broszura poświecona tematyce konieczności stosowania systemów rozgłaszania publicznego w obiektach sportowych oraz wymagań technicznych i bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać te systemy. Przeznaczony jest szczególnie dla: inwestorów, organów władzy lokalnej i bezpieczeństwa publicznego, właścicieli i projektantów hal sportowych, stadionów, torów wyścigowych, lodowisk itp. Opracowana została w oparciu o wytyczne angielskiego związku piłki nożnej, specjalistów ds. bezpieczeństwa, projektantów stadionów oraz doświadczeń praktycznych. W dostępny sposób przedstawia rodzaje urządzeń dźwiękowych stosowanych do Nagłośnień stadionów, sposoby konstruowania systemów PA zgodnie z wytycznymi raportu Taylora i warunkami zapewnienia bezpieczeństwa i ewakuacji, ich współdziałania z organami porządkowymi i strażą pożarną. Przedstawia również w prosty i zrozumiały sposób zagadnienia związane ze sposobami zapewnieniem wymaganego stopnia zrozumiałości mowy i odpowiedniego poziomem ciśnienia dźwięku, aby sprostać przepisom bezpieczeństwa publicznego podczas imprez sportowych.


Prezentacje multimedialne na CD

Sabine
CD Rom Sabine to przedstawienie urządzeń firmy SABINE z linii Adaptive Audio. Są to urządzenia do eliminacji sprzężeń, a więc i do ograniczania hałasu. Oprócz animacji Power-Q LIVE, prezentacji Power Point oraz filmów płyta zawiera także najnowsze wersje oprogramowania do urządzeń.

Płyta zawiera: Animacją Power-Q LIVE CLOSE-UP - Prezentacje urządzeń Graphi-Q i Power-Q - Prezentacje bezprzewodowców True Mobility - Filmy - Opisy i instrukcje obsługi - Oprogramowanie do Power-Q i Graphi-Q 


Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl