Informacje ze świata

W ciągu kilkunastu miesięcy swojej działalności Stowarzyszenie BELLSONIC podjęło kilka znaczących inicjatyw, majacych na celu wypromowanie idei "ochrony przed hałasem" w obiektach użyteczności publicznej.

XII.2003 - Ostrzeżenia dla dźwiękowców ! W ostatnich latach kilka zespołów rockowych, szefów dyskotek oraz środowisko organizatorów imprez i inżynierów dźwięku mocno upowszechniło informację o procesach sądowych wytoczonych przeciw nim przez publiczność, z tytułu narażenia na utratę słyszenia w wyniku aplikowania im zbyt duzej dawki decybeli. Sumy odszkodowań urastały do pokaźnych rozmiarów. Sprawa zabezpieczenia słuchu zawsze powinna być poważne traktowana przez każdego kto jest odpowiedzialny za szkolenie, wykonywanie instalacji lub używanie systemu nagłośnieniowego. Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej przez właścicieli lokali z aparatura nagłośnieniowa i właścicieli samej aparatury jest wynikiem braku zrozumienia potencjalnego ryzyka pochodzącego od dźwięku, na jakie narażani są klienci barów i dyskotek, obsługa koncertu i publiczność. Dlatego BELLSONIC wysyła ostrzeżenia pt. "ZDROWE SŁUCHANIE a SPRAWA SĽDOWA - w przemyśle PRO-AUDIO" do audio-profesjonalistów oraz użytkowników i właścicieli aparatury nagłośnieniowej, wskazując jednocześnie na rozwiązania, które mogą zabezpieczyć ich przed ponoszeniem takiej odpowiedzialności.

II.2003 - "Robimy nieco hałasu" Specjaliści od dźwięku BELLSONIC opracowali prezentacje multimedialną zawierającą próbki hałasu jaki występuje w wielu nieprzygotowanych halach sportowo-widowiskowych w Polsce. Na poziomie SPL odpowiadającym rzeczywistemu hałasowi, zaprezentowano je inwestorom, którzy zamierzają budować obiekty sportowe, w czasie seminarium Kalejdoskopu Budowlanego na targach BUDMA w Poznaniu. Poziom dźwięku podczas 30 sekundowej prezentacji sięgał 105dB ! Inwestorzy, po raz pierwszy w życiu mieli okazje usłyszeć jaki "hałas" może występować w planowanych przez nich obiektach. Zostali przy tym ostrzeżeni, że nieumiejętne planowanie wnętrza hali i bezkrytyczne stosowanie wysoko-decybelowych głośników, może w konsekwencji doprowadzić właścicieli takich przybytków na ławę sądową ! Coraz częściej, bowiem, słyszy się o żądaniach odszkodowawczych ze strony uczestników imprez odbywających się w takich miejscach.

III.2002 - "Targi Sportowe" Warszawa - Podczas tegorocznych targów sportowych, prezes Bogdan Leszko, został zaproszony jako gość honorowy. Duże zainteresowanie z jakim spotkał się artykuł zamieszczony w kalejdoskopie Budowlanym, (zobacz wyżej) odzwierciedliło się podczas szeregu spotkań odbytych przy tej okazji. Była to kontunuacja działąń na rynku obiektów sportowych.

XI.2001 - "Dlaczego budujemu - NIEBEZPIECZNE HALE SPORTOWE" - I-wsza część artykułu opublikowanego w magazynie Kalejdoskop Budowlany - dotyczącego stosowania inteligentnych technik ograniczania hałasu, już w fazie projektowej i budowlanej hal sportowych. Opisuje między innymi rewelacyjne budowlane bloki akustyczne. Publikacja II części artykułu przewidziana jest na lipiec 2002. Artykuł do ściągnięcia w dziale publikacje
<<< wejdź

VI.2000 - "Raport dla UKFiS" - Prezes Stowarzyszenia przygotował, przedstawił i przekazał władzom UKFiS raport dotyczący sposobu inteligentnego projektowania hal sportowych -głównym punktem raportu jest prezentacja programu beznakładowego zmniejszania kosztów wyposarzenia hal sportowych (widowiskowo-sportowych) w system nagłośnieniowy.Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl