Współpraca

Stowarzyszenie BELLSONIC zrzesza specjalistów z rożnych branż : architektów, prawników, lekarzy, naukowców, fizyków-akustyków, projektantów, inżynierów dźwięku, specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Realizując swoje statutowe cele w zakresie dostosowania przepisów RP do standardów UE i określenia wytycznych dla Alarmu Głosowego®, Stowarzyszenie BELLSONIC ściśle współpracuje międzynarodową organizacją inżynierską PLASA i VASA oraz specjalistami z firmy BeL AQUSTIC.

Dodatkowo, w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie: inteligentnych technik dźwiękowych i bezpieczeństwa cywilnego osób w obiektach publicznych, Stowarzyszenie BELLSONIC współpracuje z instytucjami wymienionymi poniżej:

  • Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej - Warszawa
  • ELA Compil (Polska)
  • Baldwin Boxall Ltd.
  • Penton UK
  • Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Katowicach
  • Komenda Miejska Straży Pożarnej w Gdańsku
  • Redakcja pisma "Zabezpieczenia Przeciwpożarowe"
  • Redakcja pisma "Systemy Alarmowe"
  • SITP oddział Kraków
  • SITP oddział Katowice


Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl