Technologie

Promujemy współczesne techniki rozgłoszeniowe dla wspomagania bezpieczeństwa i przeprowadzania efektywnej akcji ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

W tym dziale przedstawiać będziemy techniczne rozwiązania, wskazując na sposoby projektowania oraz doboru urządzeń dla systemów Alarmu Głosowego® i Głosowej Ewakuacji®

Prezentować będziemy techniki dźwiękowe i technologie przemysłowe przeznaczone dla Alarmu Głosowego®

System VIGIL EVAS
VIGIL to nie tylko Dźwiękowy System Ostrzegawczy, ale nowoczesny, wielostrefowy system nagłośnieniowy przetwarzający dźwięk z niespotykaną wśród innych systemów jakością, w pełnym paśmie HiFi od 30Hz do 20kHz i z dużą dynamiką. Umożliwia przekaz muzyki, zapowiedzi administracyjnych lub reklamowych z dowolnie rozmieszczonych w budynku wielo-strefowych mikrofonów, zachowując pełną drabinkę priorytetów. VIGIL pozwala na niezależne przetwarzanie sygnałów słownych i muzycznych z różnych źródeł, w tym samym czasie, w różnych miejscach w budynku. Dopełnieniem pełnego komfortu jest możliwość sterowania głośnością muzyki za pomocą regulacyjnych paneli podtynkowych, umieszczonych w oddalonych strefach nagłośnienia.

Wyjątkowo wysoka efektywność wzmacniaczy VIGIL2, produkcji BALDWIN BOXALL (UK). znakomicie oszczędza energię i pozwala nawet 4-ro krotnie zmniejszyć wielkość potrzebnej aparatury i akumulatorów rezerwowych.
System Komunikacji Ratunkowej  OmniCare
VIGIL OmniCare jest w pełni adresowalnym systemem głosowej komunikacji w sytuacji zagrożenia, który pozwala połączyć w jeden system panele zewnętrzne Interkomów Ratunkowych dla niepełnosprawnych, Telefonów Pożarowych oraz Alarmów Toalet dla niepełnosprawnych. Zaprojektowany zgodnie z wymogami norm BS5588, BS5839 część 9 oraz BS8300:2001. System składa się z Centrali oraz zewnętrznych paneli ściennych, które połączone są w układzie "zamkniętej pętli" tym samym 4-żyłowym przewodem w ekranie. Wszystkie panele i połączenia są stale monitorowane !

Standardowo Centrala instalowana jest w pomieszczeniu centrum monitorowania, ale może być połączona z dodatkowymi centralami (jako rozszerzenie) do zarządzania lokalnego (w klatkach schodowych, pomieszczeniu socjalnym, itp.)
Ratunkowy System Komunikacji Głosowej łączony "w gwiazdę" Care2
Dla budynków, gdzie wykorzystuje się starą instalację 2-przewodową, preferowany jest system CARE2. To prosty w instalacji i użytkowaniu system ratunkowych interkomów i telefonów pożarowych, którego połączenia maja strukturę „gwiazdy’ (każda stacja zewnętrzną łączona jest osobnym 2-przewodowym kablem z centralą CARE2). Główna centrala systemu CARE2 wyposażona jest w czerwoną słuchawkę oraz ekran LCD z obrotowym encoderem i obsługuje zewnętrzne stacje: Interkomu Ratunkowego, Telefonu Pożarowego, Telefonu Pomocowego (Stewarda), przenośnych Telefonów Pożarowych oraz Alarmu Toalet dla Niepełnosprawnych.
4-strefowe centrale główne mogą być rozszerzane do 16-stref i dodatkowo łączone w sieć z dodatkowymi centralami sieciowymi (NEP). Wszystkie połączenia w systemie są w pełni monitorowane, a wykryte błędy sygnalizowane w centrali CARE2. System zasilany jest z sieci lub wewnętrznych akumulatorów rezerwowych na 3h pracy i 24h czuwania. Konfigurowanie, diagnostyka i odczytywanie zapisanej historii odbywa się za pomocą portu Ethernet. .
System Alarmu Głosowego® dla każdego i bez pomocy specjalistów ECLIPSE
W pełni zgodne z Pn-EN 60849 urządzenie VIGIL ECLIPSE zawiera sprawdzone już elementy Baldwin Boxall, oferując prosty, montowany na ścianie, kompletny 4-strefowy system Alarmu Głosowego® i 8-strefowego rozgłaszania, z możliwością rozszerzenia do 64-stref, przeznaczony dla instalacji nagłośnieniowej obejmującej aż 250 głośników.

Ten "scalony projekt" pozwala na szybką instalację, podłączenie i odbiór systemu Alarmu Głosowego®, będącego wyposażeniem prawie wszystkich komercyjnych i publicznych obiektów, takich jak: hotele, sanatoria, centra handlowe i wypoczynkowe.

ECLIPSE jest całkowicie niezawodny, ponieważ pracuje w domenie analogowej, po to by uniknąć problemów jakie stwarzają urządzenia całkowicie cyfrowe.
Głośniki do Alarmu Głosowego® 
...możesz teraz spokojnie instalować głośniki bez obawy, że w pożarze zawiodą - powodując awarię wzmacniaczy

RCS 5/FTSC
Stylowy, owalny głośnik sufitowy klasy HiFi, z tłoczonej stalowej białej blachy z grillem o średnicy 189mm posiada metalową osłonę przeciw-ogniową z ceramicznymi zaciskami i bezpiecznikiem termicznym (zgodnie z BS5839-8)
RCS 4/FTSC
Mały, owalny głośnik sufitowy z tłoczonej stalowej białej blachy z grillem o średnicy 132 mm i posiada metalową osłonę przeciw-ogniową z ceramicznymi zaciskami i bezpiecznikiem termicznym (zgodnie z BS5839-8).
Prosta matryca audio COMPACT dla Alarmu Głosowego
Prostotę konstrukcji i obniżenie kosztów umożliwia zastosowanie scalonej matrycy przyłączeniowej VIGIL Compact. Jest to centralne urządzenie zarządzające dźwiękiem w obiekcie publicznym, jednocześnie pełniące funkcję kontrolną dla całego systemu Alarmu Głosowego®  Compact steruje 4-strefowym Alarmem Głosowym® i 8-strefowym PA.

Tę "scaloną technologię" stosuje się do konstruowania systemów, o kilkustrefowej strukturze zarządzania.

Matryca VIGIL Compact została zaprojektowana i wyprodukowana na rynek Alarmu Głosowego® i spełnia wszystkie wytyczne normy BS5839-8 i PNEN60849.
System Alarmu Głosowego® JustiFire
JustiFire to całkowicie scalone i niskokosztowe rozwiązanie dla 1-kanałowego, 6-strefowego systemu Alarmu Głosowego, zgodnego z normą EN60849 i BS5839-8.

Zintegrowany system rozgłoszeniowy Alarmu Głosowego i Ewakuacji zgodny z BS5839-8 oraz EN60849. Umieszczony w małej metalowej skrzynce montowanej na ścianie. Zawiera jednokanałowy system audio, o max. mocy wzmacniaczy 250W (klasy D) dzielonej na 6 stref. Wbudowane 4 cyfrowe komendy głosowe (każda po 40 sek), obwody cichego monitorowania linii głośnikowych (stałym prądem), 4 analogowe wejścia audio (0dB lub 100V linii), 4 wejścia alarmowe + wejście odblokowujące.

Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl