Technologie

Prosta matryca audio VIGIL COMPACT/ dla Alarmu Głosowego®

Prostotę konstrukcji i obniżenie kosztów umożliwia zastosowanie scalonej matrycy przyłączeniowej VIGIL Compact.

Jest to centralne urządzenie zarządzające dźwiękiem w obiekcie publicznym, jednocześnie pełniące funkcję kontrolną dla całego systemu Alarmu Głosowego®

Tę "scaloną technologię" stosuje się do konstruowania systemów, o kilkustrefowej strukturze zarządzania.

Matryca VIGIL Compact została zaprojektowana i wyprodukowana na rynek Alarmu Głosowego® i spełnia wszystkie wytyczne normy BS5839-8.

VIGIL Compact umożliwia przetwarzanie, sterowanie i regulacje przyłączonymi sygnałami z:
 • 2-ch strefowo/ogólnych, monitorowanych Mikrofonów Pożarowych, z priorytetem,
 • 1-go (wewnętrznego) Bloku Pamięci z 32 sek zapisem Komend Ewakuacyjnych,
 • 1-go (wewnętrznego) Bloku Pamięci z 32 sek zapisem Sygnału Alarmowego,
 • 2-ch strefowo/ogólnych, Mikrofonów Przywołania,
 • 1-go zewnętrznego źródła muzycznego ("background music").
Każdy z tych sygnałów wejściowych może być przyłączony z odpowiednim poziomem do każdego z czterech torów wyjściowych.

Urządzenie posiada:
 • monitorowane przyłącze do współpracy z systemem przeciwpożarowym,
 • obwody monitorowania 8-miu linii głośnikowych + wzmacniacz awaryjny,
 • głośniczek do kontroli dźwiękowej wszystkich sygnałów wejściowych, z wyjściem słuchawkowym,
 • opcjonalnie - gong przedzapowiedziowy dla każdego mikrofonu,
 • 3 pasmową regulację barwy tonu wejścia muzycznego, z ogranicznikiem poziomu,
 • obwody do zdalnej regulacji poziomu "tła muzycznego" w każdej strefie głośnikowej,
 • podświetlany przełącznik testowania wskaźników uszkodzeń,
 • dwa, niezależne przyłącza zasilania 24V.
Cztery, niezależne strefy głośnikowe, każda z podwójnymi liniami głośnikowymi A oraz B, posiadają możliwość zdalnej regulacji poziomu muzyki, z regulacyjnych paneli podtynkowych.Linie głośnikowe przyłączono do modułowych wzmacniaczy serii VIGIL BV wyposażonych w system monitorowania linii głośnikowej i obwody zasilania awaryjnego z ładowarką 24V akumulatorów "bezpieczeństwa"

System VIGIL Compact współpracuje z centrala przeciwpożarową, która może selektywnie wyzwolić sygnał alarmowy i słowne komendy ewakuacyjne, z wewnętrznego banku pamięci cyfrowej VIGIL COMPACT.

Mikrofony pożarowe umożliwiają przekaz "ręczny" komend ewakuacyjnych do wybranych stref w układzie "najwyższego priorytetu".

Wszystkie obwody systemu VIGIL (z wyjątkiem wejścia "muzycznego") są stale monitorowane, a ewentualne awarie sygnalizowane są wskaźnikami świetlnymi i sygnałem dźwiękowym.

Zarówno matryca VIGIL COMPACT jak też wzmacniacze VIGIL wyposażone są w przyciski testujące wszystkie wskaźniki LED umieszczone na frontowych panelach urządzeń.

Stowarzyszenie BELLSONIC
tel./fax (0 58) 763 12 87, e-mail: info@bellsonic.org.pl