Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie BELLSONIC jest stowarzyszeniem zwykłym. Swoją działalność rozpoczęło w kwietniu 2000 roku i działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele
Celem Stowarzyszenia BELLSONIC jest upowszechnienie współczesnych technik dźwiękowych służących:
 • ratowaniu życia ludzkiego (techniki nagłośnienia alarmowego tzw. Alarm Głosowy®,

 • oraz
 • ochronie słuchu przed hałasem (inteligentne techniki dźwiękowe dla nagłośnienia pomieszczeń użyteczności publicznej, w walce z hałasem pogłosowym)
Realizacja
Swoje cele BELLSONIC realizuje przez:
 1. wskazywanie zagrożeń bezpieczeństwa cywilnego osób w obiektach publicznych wynikających z nieefektywnych sposobów informowania o niebezpieczeństwie,
 2. opiniowanie zgodności urządzeń i systemów rozgłoszeniowych pod kątem zgodności ze standardem dla Alarmu Głosowego;®, BS5839-8,
 3. wszechstronne propagowanie stosowania nowoczesnych technik dźwiękowych,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjna podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia, organizowanie szkoleń, pokazów, itp. oraz opracowywanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych w zakresie nowych technik dźwiękowych,
 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie:
  • inteligentnych technik dźwiękowych,
  • bezpieczeństwa cywilnego osób w obiektach publicznych,
  • higieny słuchu i walki z hałasem wnętrzowym.,
 6. wskazywanie miejsc w obiektach publicznych, gdzie poziom hałasu przekracza normy bezpiecznego słuchania,
 7. dokonywania pomiarów i ekspertyz w w/w zakresie,
 8. reprezentowanie opinii i stanowisk członków wobec organów państwowych i samorządowych,
 9. współpraca z ośrodkami rządowymi i pozarządowymi w zakresie dostosowania przepisów RP do standardów UE,
 10. współpraca z ośrodkami rządowymi i pozarządowymi w celu określenia wytycznych dla Alarmu Głosowego®.
Członkowie
Stowarzyszenie BELLSONIC zrzesza specjalistów z rożnych branż : architektów, prawników, lekarzy, naukowców, fizyków-akustyków, projektantów, inżynierów dźwięku, specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Alarm Głosowy®
Wykorzystanie nowoczesnej techniki dźwiękowej do wspomagania ewakuacji osób z budynków publicznych.

Koncepcja Alarmu Głosowego®, w obiekcie publicznym, polega na zastąpieniu dzwonków i syren klasycznej sygnalizacji p. pożarowej, odpowiednimi głośnikami, które zdolne są do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej.

Zastąpienie klasycznych syren i dzwonków głośnikami, które przekazują informacje słowne, wiąże się z koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków technicznych, zapewniających:
 • wysoką niezawodność urządzeń dźwiękowych - nawet w sytuacjach krytycznych
 • odpowiednią jakość przekazu informacji słownej, która zapewnia czytelność i wysoki stopień zrozumiałości mowy, min. 0,5 RASTI
Hałas pogłosowy
Jest to zjawisko fizyczne, powstające w wielkogabarytowych pomieszczeniach o płaszczyznach odbijających dźwięk (ścianach, suficie, podłodze), czyli w pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu.

Przyczyną powstawania zjawiska "hałasu pogłosowego" jest brak tłumienia energii dźwiękowej, która odbijając się od ścian i sufitu, nie tylko nie traci swej mocy lecz jeszcze wzmacnia się zawsze o 3dB, gdy tylko odbite fale dźwiękowe nałożą się na siebie.

Wielokrotne nakładanie się fal dźwiękowych powoduje dodatkowo zanik czytelności i zrozumiałości przekazu np. audycji i komunikatów słownych przetwarzanych przez głośniki. Powstaje również efekt subiektywnego poczucia dyskomfortu.

Charakterystyczne jest, że im źródło (np. głośnik) jest głośniejsze, (wyzwala większą energię) to efekt "hałasu pogłosowego" jest zdecydowanie większy !Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl