Publikacje

Stowarzyszenie BELLSONIC oferuje dostep do publikacji i reportaży własnych oraz obcych. Zapraszamy do publikacji.
Publikacje Prasowe
Artykuł p.t. 'Ratunkowe systemy komunikacji głosowej' w magazynie 'Ochrona Przeciwpożarowa' - marzec 2015   Ratunkowe systemy komunikacji głosowej
Autor: Bogdan Leszko

Nowa dyrektywa budowlana UE nr 305 z 2011 r. zaczęła obowiązywać – bezpośrednio i we wszystkich krajach unijnych – od lipca 2013 roku z mocą krajowej ustawy ! Załącznik do tej ustawy, dotyczący ochrony przeciwpożarowej budynków, mówi jednoznacznie, że: „obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany (…) lub być uratowane w inny sposób”.

Takie sformułowanie oznacza, że ustawodawca zakłada, że w zagrożonym pożarem budynku, pozostaną ludzie. Taki stan powoduje konieczność wydzielenia „obszarów schronienia” wewnątrz budynków, które powinny być wyposażone w systemy 2-kierunkowej komunikacji głosowej z ratownikiem.
Ochrona Przeciwpożarowa, marzec 2015

otwórz plik
  DSO odczarowany
Autor: Bogdan Leszko

"Pożar nastąpi zawsze... to tylko kwestia czasu i okoliczności". Tej zasadzie przyświeca obowiązek wyposażania budynków publicznych w rozwiazania przeciwpożarowe. Szkoda, ze w odniesieniu do systemów DSO nie mysli się o podobnej zasadzie, która mogłaby brzmieć "awaria centralnego procesora nastapi zawsze.. itd."

Pomijając fakt zawiłej formuły i nienajlepszego tłumaczenia, norma PNEN60849 nadal nie jest dobrze rozumiana. Ta sytuacja jest sprytnie wykorzystywana przez marketing firm dostarczających systemy DSO do "sprzedawania" swoistych rozwiązań, które mają potwierdzić zgodność z wymaganiami normy. Pewne sformułowania i nazwy bezkrytycznie przyjęte zostały przez projektantów DSO i są powszechnie wprowadzane do opisów systemu w dokumentacjach projektowych. To z kolei, stwarza pozory "prawidłowości" rozwiązań, które mają służyć niejako do zapewnienia "bezpiecznego działania systemu DSO" dla zabezpieczenia "nieprzerwanego przekazywania komunikatów głosowych" w sytuacjach krytycznych.
Systemy Alarmowe nr3, maj 2009

otwórz plik
Gry liczbowe
Autor: Bogdan Leszko

Naturalną skłonnością projektantów dźwiękowego systemu DSO, którzy dotąd zajmowali się projektowaniem w branży teletechnicznej i elektrycznej, jest traktowanie systemu dźwiękowego w sposób “elektryczny” tzn dla pojedynczej częstotliwości, pojedynczej fazy, itd. Nie potrafią właściwie “odczytywać” i oceniać dźwiękowych parametrów głośników i wzmacniaczy, które publikowane są w katalogach dostawców.
Często opierają się na liczbach zadeklarowanych i wpisanych do certyfikatów, co dodatkowo umacnia ich w błędnym przekonaniu o prawidłowym projektowaniu systemu dźwiękowego dla ewakuacji.
Ochrona Przeciwpożarowa nr2, maj 2007

otwórz plik
...naiwni płacą więcej
Autor: Bogdan Leszko
Efektem wprowadzenia w życie nowych przepisów przeciwpożarowych (Rozp. MSWiA z 16 czerwca 2003) jest konieczność instalowania w dużych publicznych budynkach systemów DSO (Alarmu Głosowego). Ten, pozornie prosty system wzmacniaczowo-głośnikowy może nastręczyć nierozważnym instalatorom sporo kłopotów, narażając ich na dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania systemu do wymogów pożarowych, dokonywania poprawek lub też całkowitej wymiany urządzeń !
Systemy Alarmowe nr2, marzec-kwiecień 2006

 
otwórz plik
PNEN60849 - standard czy pro forma ? PN EN 60849standard dla systemów ostrzegawczych czy tylko pro forma ?
Autor: Bogdan Leszko
Tekst dotyczy wprowadzenia nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie stosowania w obiektach publicznych Alarmu Głosowego. Artykuł jest odpowiedzią na pytanie, czy po wprowadzeniu rozporządzenia norma PNEN60849 będzie dla niego drogowskazem wyznaczającym kierunek działania, czy tylko papierkową formalnością? 
Budowlany Informator Techniczny - BIT
otwórz plik
Alarm Głosowy - systemy alarmowe Głośno i Wyraźnie czyli bezpiecznie
Autor: Bogdan Leszko
Ludzie komunikują się ze sobą przy pomocy głosu. Każdy z nas dał temu wyraźny dowód zaraz po urodzeniu. Z czasem, ta pierwotna komunikacja przekształca się w bardziej zrozumiałą formę nazywaną po prostu mową, która w zupełności wystarcza nam do komunikacji personalnej.
otwórz plik
PA System  w Hipermarkecie System Rozgłoszeniowy dla supermarketu
Autor: Bogdan Leszko
Inwestorom i zarządzającym obiektami hipermarketami autor artykułu pragnie przybliżyć jeden z najbardziej skomplikowanych i jednocześnie najmniej znanych systemów teletechnicznych, w jaki wyposażone są obiekty wielkopowierzchniowe, a mianowicie: system rozgłoszeniowy (ang. Public Address System - w skrócie PA System)
(Supermarket Polska)
otwórz plik
Norma czy tylko FORMA
Autor: Bogdan Leszko
PN-EN6849 to standard dla Alarmu Głosowego czy ...utopia dla rynku bezpieczeństwa w obiektach publicznych?
otwórz plik

Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl