Inicjatywy stowarzyszenia Bellsonic

IX.2016 - Telefony Pożarowe i Ratunkowe Interkomy .. list do Komendy Głównej PSP Panel Interkomu Ratunkowego w wersji z nadrukiem PL

W październiku 2016 roku, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK otrzymał od Stowarzyszenia BELLSONIC list z propozycją wprowadzenia, do modernizowanych przepisów pożarowych, systemu RATUNKOWYCH INTERKOMÓW i TELEFONÓW POŻAROWYCH.
Od strony przepisów pożarowych oznaczałoby to realizacją Dyrektywy UE 205/2011 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Dyrektywa UE 205/2011 (która weszła 3 lat temu do bezpośredniego stosowania we wszystkich państwach UE), w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nakazuje projektowanie i wykonanie budynków w taki sposób aby „w przypadku wybuchu pożaru, osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub …być uratowane w inny sposób”. Nowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa pożarowego budynków zakłada zatem, że w zagrożonym pożarem budynku pozostaną ludzie, którzy nie są w stanie samodzielnie go opuścić. Osoby niepełnosprawne, dla których klatka schodowa staje się pułapką ale też każda inna osoba, która z różnych powodów nie zdąży samodzielnie opuścić budynku - wszyscy muszą mieć możliwość wezwania pomocy …natychmiastowego wezwania pomocy ! Z kolei, ekipa ratownicza musi wiedzieć, że są takie osoby i w którym miejscu się znajdują.

Odpowiednie rozwiązania budowlano-architektoniczne w budynkach publicznych (np. izolowane pożarowo klatki schodowe, które stają się automatycznie „platformami schronienia”) powinie być wspierane technicznymi systemami służącymi dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w takich sytuacjach krytycznych. Wspomniane „platformy ratunkowe” muszą być wyposażone w urządzenia ratunkowe do komunikacji głosowej z ratownikiem. Jako Ratunkowe Systemy Komunikacji Głosowej stosowane są: monitorowane Interkomy Ratunkowe, monitorowane Telefony Pomocowe (tzw. Telefony Stewarda) a także monitorowane Telefony Pożarowe, które przeznaczone dla użycia przez Straż Pożarną i ochronę budynku. Sposób instalowania i funkcje Ratunkowych Systemów Komunikacji Głosowej opisują normy BS5839-9: 2003 i BS9999: 2008. Wobec braku przyjętych standardów lub wytycznych, próbuje się stosować - w zastosowaniu do ratowania życia – zwykłe instalacje domofonowe, co nie jest rozwiązaniem bezpiecznym. Warto zatem podjąć próbę uporządkowania tego zakresu bezpieczeństwa budynkowego odpowiednio wcześniej.

Dzięki zaangażowaniu firmy BEL AQUSTIC, w system Monitorowanych Ratunkowych Interkomów, zgodnych z BS 5839-9, wyposażono kilkanaście polskich obiektów m. in. biurowiec Moniuszki Tower w Warszawie, Ambasadę Wielkiej Brytanii, halę sportową TAURON w Krakowie, Galerię Warmińską w Olsztynie, Galerię Sukcesja w Łodzi i poznańskie Centrum Handlowe POSNANIA.


III.2015 - DSO i nagłośnienie alarmowe zgodne z Dyrektywą UE 305/2011 ...na seminarium SITP w Zakopanem Referat na seminarium SITP w Zakopanem - marzec 2015

Wiosenne międzynarodowe seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pt. „Ochrona przeciwpożarowa - Wiosna 2015” odbyło się w komfortowych wnętrzach hotelu „Belvedere” w Zakopanem, w dniach 19-22 marca 2015 roku. Na zaproszenie Naczelnika wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP mł. bryg. mgr inż. Mariusza Karolczyka, prezesa SITP w Katowicach, Bogdan Leszko reprezentujący Stowarzyszenie BELLSONIC przedstawił uczestnikom specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną pt. „DSO w specyficznych i trudnych obiektach – problemy i rozwiązania zgodne z Dyrektywa UE 305/2011”.

Przedstawiono w niej sposoby uzyskiwania wymaganej zrozumiałości mowy w budynkach wielkokubaturowych za pomocą zwiększania kierunkowości głośników, a także rozwiązania dla komunikacji ratunkowej w przypadku ewakuacji budynków rozległych i wysokościowych. Specjalny rozdział referatu poświecono rozwiązaniom DSO w dużych halach sportowych, w tym skutkom zgody na zastosowanie „rozwiązania zamiennego w DSO” po wprowadzeniu dyrektywy 305/2011. Dla lepszego zrozumienia problemu zrozumiałości mowy w systemach DSO, odtwarzane były specjalnie przygotowane próbki dźwięków w rzeczywistych obiektach, co spotkało się z żywym odbiorem wśród słuchaczy.
Zdjęcie nr 1 z seminarium SITP w Zakopanem - marzec 2015 Zdjęcie nr 2 z seminarium SITP w Zakopanem - marzec 2015 Zdjęcie nr 3 z seminarium SITP w Zakopanem - marzec 2015 Link do artykułu na stronie SITP Katowice opisującego przebieg seminarium.

V.2010 - Techniczny odbiór systemu DSO wg EN60849

W dniach 25-27 listopada 2009 w sali audytoryjnej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego GRONIK w Zakopanem Kościelisku, odbyło się szkolenie oficerów Pionu Kontrolno-Rozpoznawczego z obszaru województwa śląskiego. Na zaproszenie naczelnika wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP mł. bryg. mgr inż. Mariusza Karolczyka, Bogdan Leszko reprezentujący Stowarzyszenie BELLSONIC przekazywał tu inspektorom pożarniczym praktyczne sposoby technicznego odbioru Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych wg wytycznych EN60849.

Przygotowana specjalnie na tę okazję prezentacja nosiła tytuł: "Jak się rzeczy mają? ...czyli odbiór techniczny DSO wg EN60849". Poruszono w niej zagadnienia nieprawidłowej budowy systemu DSO, będące wynikiem błędnego zrozumienia normy technicznej, a także działań marketingowych dostawców urządzeń, które posiadają certyfikaty CNBOP. Końcowy odbiór systemu DSO przedstawiony został precyzyjnie i "krok po kroku" w 3 praktycznych etapach odnoszących się do dokumentacji, osób i systemu technicznego …zgodnie z PN-EN60849.


XI.2006 - BELLSONIC naprawia PN-EN60849
Norma PN-EN60849 jest zbiorem precyzyjnych wskazówek służących do poprawnego zbudowania efektywnego systemu rozgłoszeniowego o wyrafinowanej konstrukcji, która ma zapewnić nieprzerwane przekazywanie informacji słownej - w sposób pozwalający uzyskać właściwą słyszalność i zrozumiałość słów - dla wspomagania ratowania życia ludzkiego w krytycznej sytuacji zagrożenia.

w 2007 roku Polski Komitet Normalizacyjny zmieni tekst normy PN-EN60849. Inicjatorem korekty w istniejącym tekście normy "Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze" z marca 2001 roku, jest Stowarzyszenie BELLSONIC. Powodem naszego działania były liczne pytania, jakie napływały do Stowarzyszenia BELLSONIC, dotyczące niejasności w tekście polskiej wersji a także niezgodności oryginałem EN60849. Opracowaliśmy kilkanaście istotnych poprawek, które poprawią błędy i w lepszym stopniu oddadzą prawdziwe intencje autorów oryginalnego dokumentu a także w bardziej zrozumiały sposób nakreślą zasady budowania efektywnego Alarmu Głosowego. Przedstawiliśmy je 10 punktach, które obejmują w największym stopniu rozdział dotyczący "Ogólnych Wymagań dla Systemu Alarmu Głosowego (DSO) a w mniejszym "Wymagań Technicznych". Interpretacja, wynikająca z błednego i niewłaściwego przetłumaczonego tekstu oryginału, prowadzić może do konstruowania błędnie działających systemów dźwiękowych Voice Alarm (DSO), co może stwarzać zagrożenie życia ludzi w sytuacjach krytycznych. Zrobiliśmy ten krok bo zależy nam, aby przypadek Wielkiej Brytanii - gdzie przed stworzeniem dodatku 8 do normy BS5839, na rynku pojawiło się mnóstwo niewłaściwie skonstruowanych i całkowicie błędnie działających systemów Voice Alarm - nie był teraz polskim doświadczeniem.


W ciągu kilkudziesięciu miesięcy swojej działalności Stowarzyszenie BELLSONIC podjęło kilka znaczących inicjatyw, majacych na celu wypromowanie "Alarmu Głosowego®" SITP


I.2004 - Opracowanie i publikacja artykułu   NORMA czy tylko PRO-FORMA w miesięczniku "Systemy Alarmowe" i kwartalniku SITP "Ochrona Przeciwpożarowa"


I.2004 - Podręcznik projektowania efektywnego Alarmu Głosowego wg EN60849 oczekuje na wydanie.   BELLSONIC skierował ofertę do kilku branżowych wydawnictw. Należy spodziewać się, że ten unikalny podręcznik pojawi się w sprzedaży już niebawem. Alarm Głosowy to mało znana w Polsce technologia audio, która wymusza uzyskanie wysokiej "zrozumiałości mowy". Wymaga to od projektantów dobrej znajomości projektowania dźwięku w oparciu o parametry akustyki wnętrz i właściwości elektroakustyczne urządzeń audio. Niestety polska norma PN-EN 60849 dotycząca tej technologii napisana jest językiem mało zrozumiałym - nie tylko przez praktyków. Nie dziwi więc fakt, że środowisko projektantów i instalatorów alarmowych z niecierpliwością czeka na taki podręcznik.

I.2004 - BELLSONIC wysyła list do MSWiA   Istotą stosowania ALARMU GŁOSOWEGO (oficjalnie nazywanego też "Dźwiękowym systemem ostrzegawczym") jest przekazywanie ZROZUMIAŁEJ informacji. Z powodu braku odpowiedniego zapisu w nowym rozporządzeniu, dotyczącym wymogów uzyskania wysokiej zrozumiałości mowy (lub też braku obowiązku kontrolowania zrozumiałości mowy przy odbiorze systemu w budynku) jest niemal pewne, że w dużych budynkach pojawią się całkowicie blednie działające systemy, chociaż posiadają stosowny certyfikat CNBOP. Dlatego BELLSONIC, jako organizacja, która promuje efektywny Alarm Głosowy czuje się w obowiązku zwrócić uwagę Ministerstwa na niebezpieczeństwo spowodowania zagrożeń w dużych budynkach, za sprawą niewystarczających zapisów w nowym rozporządzeniu.

Przenośny Pomiar Zrozumiałości Mowy

V.2003 - Praktyczna Instrukcja Odbioru Alarmu Głosowego BELLSONIC, na prośbę inspektorów pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP, opracował praktyczną instrukcję odbioru Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - Alarmu Głosowego® Znacznym uproszeczeniem w pracy inspektorow będzie zaproponowany przez BELLSONIC przenośny miernik zrozumiałości mowy

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z KONFERENCJI SITP WEJDŹ

V.2003 - Konferencja SITP w Katowicach W maju 2003, BELLSONIC został zaproszony do wzięcia udziału w konferencji Stowarzyszenia Inżynierów Techniki Pożarowej SITP dotyczącej nowych przepisów pożarowych. W konferencji uczestniczyło ponad 200 specjalistów techniki pożarowej z całej Polski.

SITP

V.2003 - BELLSONIC weźmie udział w Konferencji Naukowo-Technicznej SITP   Przyjęto zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej w Katowicach, organizowanej przez SITP na temat wymagań nowych przepisów dot. "Ochrony przeciwpożarowej budynków.." w maju 2003. Po raz kolejny zaprezentowane będą unikalne filmy pokazujące efektywność Alarmu Głosowego a także próbki dźwiękowe pokazujące jak zmienia się zrozumiałość mowy w warunkach otoczenia

V.2003 - Szkolenie Polskiej Izby Systemów Alarmowych PISA W maju 2003, BELLSONIC został zaproszony do wzięcia udziału w szkoleniu ekspertów dotyczącym Alarmu Głosowego® i nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały materiały zaczerpnięte z Warsztatów Szkoleniowych Rozgłoszeniowy System Alarmu Głosowego® - czytaj poniżej

IV.2003 - Warsztaty Szkoleniowe Alarm Głosowy® W dniach 10-11 kwietnia w Jastarni - ODBYŁY SIĘ pierwsze w Polsce warsztaty szkoleniowe Rozgłoszeniowy System ALARMU GŁOSOWEGO®. Szkolenia objęło swym patronatem Stowarzyszenie BELLSONIC promujące technologie Alarmu Głosowego® w Polsce, a wykłady poprowadzili specjaliści - praktycy - z przodującej na tym rynku firmy BEL AQUSTIC.
Zakres szkoleń obejmował: projektowanie zrozumiałości mowy, oceny zgodności systemu z PN-EN60849, zakres odpowiedzialności cywilnej, wytycznych akustycznych do projektu, techniki głośnikowej dla nagłośnienia przestrzeni zamkniętej, działania systemu Alarmu Głosowego®, okablowania ognioodpornego (Technokabel) i akumulatorów rezerwowych (EMU), zabezpieczenia ciągłości działania systemu, pomiaru SPL i Zrozumiałości Mowy oraz procedury odbioru systemu Alarmu Głosowego® 
patrz strona BEL AQUSTIC

III.2003 - Patronat nad warsztatami "EFEKTYWNY ALARM GŁOSOWY"   BELLSONIC objął patronatem organizowane przez firmę BEL AQUSTIC (czołowego dostawcy Alarmu Głosowego® w Polsce) warsztaty dot. Projektowania Rozgłoszeniowych systemów Alarmu Głosowego® wg PnEN-60849. Zakres szkolenia, oprócz samego Alarmu Głosowego® obejmie również - co na cieszy - elementy akustyki wnętrz i sposoby praktycznego projektowania nagłośnienia i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.

XI.2002 - artykuł w miesięczniku BIT dotyczący normy PN-EN60849 W listopadowym numerze miesięcznika architektów i projektantów branż BIT (Budowlany Infrormator Techniczny)ukazał się artykuł prezesa BELLSONIC, Bogdana Leszko pt.: "PN-EN60849 - standard dla systemów ostrzegawczych czy tylko pro forma?"
Tekst dotyczy wprowadzenia nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie stosowania w obiektach publicznych Alarmu Głosowego. Artykuł jest odpowiedzią na pytanie, czy po wprowadzeniu rozporządzenia norma PNEN60849 będzie dla niego drogowskazem wyznaczającym kierunek działania, czy tylko papierkową formalnością? zobacz artykuł

X.2002 - przygotowanie programu szkoleń dla strażaków projektantów, instalatorów i inwestorów
Program dla straży pożarnej obejmuje głównie czynności związane z odbiorem systemów Alarmu Głosowego® w tym m.in. autocertyfikacja zgodności z Pn-EN 60849 w 30 krokach oraz przewodnik - instrukcja dokonywania odbioru.
W przygotowaniu są też szkolenia dla projektantów, instalatorów i inwestorów.

X-XI.2002 - W pażdzierniku i listopadzie BELLSONIC wizytuje w wojewódzkich komendach PSP biorąc udział w naradach pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego , ZOOMpołączonej z seminarium na temat systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. Dotychczas odbyły się już imprezy w Warszawie, Katowicach, Łodzi i Olsztynie. Wkrótce wizyty w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i Kielcach.
Program obejmuje m.in. prezentację filmową o Alarmie Głosowym® oraz nowej normie Pn-EN 60849.
Sponsorem trasy jest firma BeL AQUSTIC z Gdańska, czołowy dostawca rozwiązań audio na rynek polski, jeden z członków BELLSONIC.
Wszyscy uczestnicy otrzymują informację o szkoleniach oraz nowym podręczniku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ ZE SPOTKAŃ Z OFICERAMI STRAŻY POŻARNEJ WEJDŹ

VI.2002 - Udział w naradzie pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, ZOOMpołączonej z seminarium na temat systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. BELLSONIC zaprezentował prezentację filmową dotyczącą Alarmu Głosowego®, oraz system VIGIL ECLIPSE brytyjskiej firmy Baldwin Boxall wraz z głośnikami PENTON. W naradzie uczestniczyło 90 oficerów z komend powiatowych PSP województwa mazowieckiego.
Sponsorem wystąpienia była firma BeL AQUSTIC z Gdańska, czołowy dostawca rozwiązań audio na rynek polski, jeden z członków BELLSONIC.

VI.2002 - Nawiązanie współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego z siedzibą w Warszawie - Bellsonic został zaproszony do udziału w naradzie pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego, połączonej z seminarium na temat systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. W naradzie będzie uczestniczyć 90 oficerów z komend powiatowych PSP województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie przedstawi tam prezentację filmową dotyczącą systemu Alarmu Głosowego® w obiektach publicznych.

VI.2002 - Patronat nad konferencją Inteligentny Budynek - Zaproszony do objęcia swoim partonatem tegorocznej konferencji Inteligentny Budynek - BELLSONIC, przedstawił prezentację filmową "Pn-EN 60849 - Norma czy Forma" - dotyczącą nowej polskiej normy "Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze". Krótkie filmy dotyczyły sposobów ewakuacji obiektów wysokościowych. W prezentacji wykorzystano materiały BeL AQUSTIC. Rozdano materiały promocyjne dla 250 uczestników konferencji.

IV.2002 - Alarm Głosowy® - przewodnik po standardzie EN-60849 - nowa edycja broszury Alarm Głosowy, napisana pod kątem zgodności z nowo powstałymi normami EN60849 i jej polskiej wersji PN-EN60849. Praktyczny podręcznik jak planować i projektować system Alarmu Głosowego w pełni zgodny z obowiązującymi normami. Jest to wyjście na przeciw projektantom i instalatorom systemów alarmowych, którzy skazani zostali na polską, zupełnie niezrozumiałą wersję normy. Broszurę można zamówić telefonicznie.

II.2001 - LEAFLET i CD ALARM GŁOSOWY® - inicjatywa podjęta wspólnie z członkim zalożycielem, firmą - BeL AQUSTIC - ktora jest dostawcą, projektantem i instalatorem Alarmu Głosowego®. "CD Alarm Głosowy - Najlepsza droga do bezpieczeństwa", zawiera prezentację filmową przedstawiającą doświadczenie socjologiczne wskazujące na zaskakującą nieefektywność klasycznych dzwonków i syren w systemie alarmu p-poż w stosunku do nowoczesnej metody alarmowania poprzez nadawanie komendy słownej z głośnika. Płyta zawiera również prezentację urządzeń do Alarmu Głosowego®. Płytę można zamówienić telefonicznie.

III.2001 - "Konferencja Inteligentny Budynek" - Wrocław - wystąpienie - referat - dotyczący Alarmu Głosowego w obiektach publicznych, (wraz z BeL AQUSTIC). Prezentacja Stowarzyszenia BELLSONIC na stoisku targowym, rozdanie 700 płyt - Alarm Głosowy - Najlepsza droga do Bezpieczeństwa oraz 500 leafletów BELLSONIC.Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl